powrót do portfolio

AnimaLab

AnimaLab działa na rynku life science od 2004 roku. Zapewniamy kompleksową obsługę ośrodków uniwersyteckich, jednostek naukowych, firm farmaceutycznych 
i biotechnologicznych w zakresie dostaw zwierząt laboratoryjnych, wyposażenia zwierzętarni, urządzeń do badań in-vivo i in-vitro. 

Dzięki współpracy z firmą IBIDI -  dostarczamy także funkcjonalne testy komórkowe oraz zaawansowane produkty do mikroskopii komórkowe.