powrót do portfolio
Banimex logo

Banimex

 • Banimex - strona główna
 • Banimex - podstrona
 • Banimex - realizacje

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex  Sp. z o.o. powstało w 1992 roku jako spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000189026.

Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie:

 • budownictwo inżynieryjne  - budowa mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów  i murów oporowych,
 • budownictwo drogowe i kolejowe,
 • wytwarzanie oraz montaż mało i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych,
 • budownictwo hydrotechniczne ,
 • roboty wodno-kanalizacyjne,
 • roboty ogólnobudowlane,
 • roboty ziemne  wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi,
 • roboty wyburzeniowe,
 • przygotowanie terenów pod inwestycje,

Usługi wykonujemy terminowo, solidnie i fachowo. Dysponujemy sprawną obsługą serwisową gotową do działania na każde życzenie naszych klientów.