posiadamy certyfikaty RODO
Dowiedz się więcej
PLEN

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Boroński, Dariusz Płocha,Krzysztof Boroński, prowadzącymi w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą pod nazwą Investmag s.c., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, pod adresem: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie 3, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6292368654 

Firma Investmag może otrzymywać dane osobowe w sposób bezpośredni od osób, których one dotyczą (formularze kontaktowe, targi, konferencje), pośrednio od innych osób lub firm współpracujących. 
Udostępniając dane bezpośrednio ma Pan/Pani zawsze kontrolę nad zakresem danych udostępnionych firmie Investmag.

W przypadku danych zebranych od innych osób lub partnerów Investmag są przeważnie jedynie dane związane z działalnością zawodową : imię i nazwisko, stanowisko, email, numer telefonu lub dane niezbędne wynikające z umowy, zamówienia, w związku z którym następuje przekazanie danych osobowych.

Cofnięcia zgody i sprzeciwy:  aby cofnąć zgodę lub wyrazić sprzeciw należy napisać informację na biuro

2. Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

Cel: odpowiedź na zapytanie

Wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie lub przekazując dane w innej formie: email, telefon, portale społecznościowe - wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem kontaktu i odpowiedzi na zadane pytania, przygotowania oferty.
Brak podania danych osobowych będzie oznaczać brak możliwości kontaktu przez formularz kontaktowy

Cofnięcie zgody: aby cofnąć zgodę należy napisać informację na biuro
Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, skutkuje to brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO 
Okres przetwarzania: do momentu cofnięcia zgody.

Cel: kontakty biznesowe

Dane wprowadzone przez Pana/Panią na formularzu elektronicznym, przekazane w ramach umowy, zamówienia lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane przez przedstawicieli firmy Investmag do kontaktów biznesowych.

Przedstawiciele Investmag mogą skontaktować się z Panem/Panią celem przedstawienia oferty, przekazaniem informacji o nowych produktach i usługach, lub celem innych działań marketingowych, informacyjnych dotyczących działalności firmy Investmag.

Przetwarzanie danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest promocja i sprzedaż produktów oraz usług.

Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 
Okres przetwarzania: do momentu sprzeciwu na  na podstawie art. 21 RODO 

Cel: Wykonywanie umowy lub zamówienia, rozliczenia,  pomiędzy Investmag, a innym podmiotem gospodarczym.

Jeżeli Pan/Pani zostanie oddelegowany przez pracodawcę lub inny podmiot do kontaktów z firmą Investmag celem wykonywania umowy,zamówienia dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane celem wykonania oraz dokonania rozliczenia umowy.
Przetwarzanie danych będzie obejmować kontaktowanie się w celach wykonania umowy oraz rozliczenia umowy, a podstawą prawną będzie realizacja prawnego interesu administratora jakim 
w tym przypadku jest  wykonywanie zakresu umowy i dokonania rozliczenia.

Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO 

PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 
Okres przetwarzania: okres trwania umowy oraz czas przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa lub do momentu uwzględnienia sprzeciwu na  na podstawie art. 21 RODO 

Cel : realizacja obowiązku prawnego polegającego na sporządzaniu i przechowywaniu dokumentacji

W sytuacji gdy jest Pan/Pani osobą oddelegowaną przez pracodawcę do kontaktów z firmą Investmag celem wykonywania umowy,zamówienia lub gdy jest Pan/Pani bezpośrednim Klientem Investmag będziemy przechowywać dane osobowe zawarte na fakturach, umowach lub innych dokumentach dotyczących wykonania umowy, zamówienia.

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO 
Okres przetwarzania: czas przechowywania faktur oraz dokumentacji potwierdzającej wykonanie umowy określony w przepisach prawa.

Cel: wzajemne roszczenia oraz dokumentacja potwierdzająca wykonywanie umów, zamówień.

Dane udostępnione na umowach, formularzu kontaktowym lub przekazane w inny sposób mogą być przetwarzane w celach archwizacji dokumentacji potwierdzającej wykonanie umów/zamówień przez firmę Investmag oraz ewentualnych wzajemnych roszczeń. Dotyczy to przypadków, gdy był Pan/Pani bezpośrednim klientem fimy Investmag, lub gdy został Pan/Pani oddelegowany przez pracodawcę będącym w stosunkach umownych z Investmag.

Przetwarzanie danych będzie celem realizacja prawnego interesu administratora jakim w tym przypadku jest  wykonywanie zakresu umowy i dokonania rozliczenia. Przysługuje Panu/Pani sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych.

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO 
Okres przetwarzania: okres trwania umowy/zamówienia lub przedawnienia określony zgodnie z przepisami.

4. Jakie są konsekwencje, gdy Pan/Pani nie poda swoich danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzu elektronicznym, bezpośrednio w kontaktach sprzedażowych, marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi lub brakiem możliwości kontaktu.

Podanie danych osobowych celem wykonania umowy/zamówienia z Investmag, jest niezbędne do wykonania umowy/zamówienia.

5. Przysługujące prawa

Przysługuje CI prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane

W niektórych przypadkach udostępniamy  dane podmiotom trzecim. Odbiorcami Pana/Pani dane są:

- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym dane potrzebne są do wykonywania obowiązków
- podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych – serwerownie, firmy zajmujące się analityką internetową, agencje reklamowe.
- inni odbiorcy danych – firmy księgowe, banki, prawnicy, firmy kurierskie.
- organy publiczne –  w związku z prowadzonym postępowaniem

7. Profilowanie

W naszym serwisie nie stosujemy profilowania.

8. Informacja o plikach cookies

    1. Serwis korzysta z plików cookies.
    2. Serwis www.investmag.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania 
        ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
        1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
        2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu;
        3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
    6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
        przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
        przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
    7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
        Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
        automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
        możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
    8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
    9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
    10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą
          zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
    11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
          narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
    12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zarządzanie plikami cookies

    1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
    2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
        1. Internet Explorer
        2. Chrome
        3. Safari
        4. Firefox
        5. Opera
       
Urządzenia mobilne:
        6. Android
        7. Safari (iOS)
        8. Windows Phone
        9. Blackberry


9. Zmiany w polityce prywatności

Technologia i sposoby zdziałania w Internecie ciągle się zmieniają, dlatego nasza polityka prywatności również może ulec zmianie.

Nasze prace

Przez wiele lat zrealizowaliśmy ponad 100 realizacji wspierających sprzedaż naszych Klientów w Internecie. W dziale case study opisaliśmy kilka z nich. Zapoznanie z case study pozwala zrozumieć złożoność projektów, przy których pracujemy.

Eco Trade
Metroo sklep
Metroo
Almot
Zdjęcie
Hedan
Excellent Office
Kompleksowe zaopatrzenie firm
OSPEL S.A.
Producent sprzętu elektroinstalacyjnego

Skontaktuj się z nami

Zostaw swoje dane kontaktowe, oddzwonimy.

Zadzwoń

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Napisz

Odwiedź nas

Investmag s.c.
ul. Podlesie 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel: 32 793 65 26

 

Zostaw numer, oddzwonimy.

Zostaw swój numer telefonu, oddzwonimy.

Twój numer nie będzie nigdzie przekazywany.
Tylko oddzwonimy.